Kategorija: Plačilo In Ugodnosti

Vojska je prekinila dosedanjo prakso, da je poročenim uslužbencem, ki se odločijo za prostovoljno življenje ločeno od svojih družin, dovolila bivanje v baznih vojašnicah. Vojaki, ki prejemajo stanovanjski dodatek in imajo vzdrževane osebe, ne morejo več živeti v vojašnicah.